Regionalmøder

Danmarksunionen af soroptimistklubber er delt op i 8 regioner. Det giver mulighed for, at flere klubber kan arbejde sammen -  om f. eks. Angolaprojektet - og afholde fællesmøder til gensidig inspiration.
SI Skagen er en del af region 1, der består af  klubber: Randers, Skive, Aalborg, Mariager Fjord, Hjørring og Skagen.
Klubberne skiftes til at arrangere et regionalmøde i efteråret, hvor alle medlemmer kan deltage.
Det er et erfarings- og inspirationsmøde krydret med kulturelle indslag arrangeret af den klub, der har ansvaret for mødet netop det år.
Herudover arrangeres løbende inspirationsmøder for skiftende bestyrelser/ansvarspersoner mhp. udvikling og synliggørelse af sororptimistvisionerne og -projekterne såvel i klubberne som i unionen samt i Europa og Verden i øvrigt.

 

Regionalmødet i Skagen 5. oktober 2019 indledes med lysceremoni. Der tændes lys for Soroptimist International, SI Europa, SI Danmark og for region 1.

Der lyttes opmærksomt.

En festlig afslutning i Kulturhus Kappelborg med bobler og kransekage i anledning af, at både SI Mariager Fjord og SI Skagen har haft jubilæum i år.
Kulturhusleder Lars Illum fortalte om kunstneriske fællesskaber før alle sluttede med at overvære Det Flydende Teater opføre stykket Danner. Læs mere her
Særdeles velspillet og relevant for soroptimister.